Stáž v jazykové mateřské škole

Velkým profesním oceněním bylo pro nás získání podpory od MŠMT pro realizaci projektu Stáž v jazykové mateřské škole*). Ve školním roce 2014/2015 jsme mohli díky této podpoře přivítat kolegyně z mateřských škol na třídenní stáž, a to z krajů Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého, Pardubického, Plzeňského, Jihomoravského, Zlínského a Vysočiny.

Cílem stáže bylo zejména:

  1. umožnit zapojeným pedagogům získat praktické zkušenosti v oblasti metodiky jazykového vzdělávání předškolních dětí,
  2. seznámit zapojené pedagogy s komplexními informacemi, které jim umožní snadno zahájit nebo obohatit jazykové vzdělávání ve své mateřské škole. 

Stáž v jazykové mateřské škole - 1

Absolvent stáže získal dostatečné poznatky a zkušenosti k tomu, aby jazykové vzdělávání bylo v souladu s RVP PV, resp. daným ŠVP PV. Součástí stáží byla mimo jiné observace, seznámení s vhodným zázemím, materiály, metodikou a dokumentací. Z rozpočtu projektu bylo umožněno účastníkům stáží hradit ubytování, stravné i cestovní náhrady.

Zapojeným pedagogům se věnoval náš metodický tým v čele s hlavním metodikem, oblíbeným školitelem Stevem Wattsem.

Stáž v jazykové mateřské škole - 2Stáž v jazykové mateřské škole - 3


Součástí výstupů, které vznikly při realizaci projektu, je Manuál k zapojení jazykového vzdělávání do ŠVP PV. Tento ojedinělý dokument se věnuje věcným i formálním náležitostem implementace jazykového vzdělávání takovým způsobem, aby byl tento program v souladu s RVP PV. Manuál lze nalézt zde .

Do širšího kontextu zapojuje problematiku jazykového vzdělávání dokument Východiska pro zapojení jiné řeči do ŠVP PV.

*) Název projektu je Stáž v jazykové mateřské škole, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0146. Projekt je hrazený z EU a státního rozpočtu ČR.

logaprojekt.jpg (28.1 kB | 632x128px)

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.