Reference

Vzdělání v kombinaci s láskyplným přístupem

Reference na školku, které jsme dostávaly, byly více než výjimečné. Ale realita předčila naše očekávání již při první informativní schůzce . Nikdy nezapomeneme na okamžik, kdy jsme si prohlíželi prostory školky a seznamovali se se systémem výuky. K naší Natálce postupně přicházely děti sami od sebe a nabízely jí hračky, svojí židličku u stolečku nebo půlku svojí svačiny :-). Bylo to upřímné , nehrané a navíc s obrovskou láskou a zájmem, že jsme tomu nemohli ani uvěřit. V ten okamžik jsme si řekli, že tahle školka bude ta nejlepší volba.

To jakým způsobem celý tým vedl naše děti, jakým způsobem je učili správným lidským hodnotám a mezilidskému chováním, nás neskutečně těšilo. Profesionální přístup všech paní učitelek vč. rodilých mluvčí bylo opět na tak vysoké úrovni, že všeobecné a předškolní znalosti a znalost anglického jazyka byly úžasné. Za celé tři roky byl pouze jediný den, kdy naší dceři a nám ukápla slza, a to byl ten poslední.

Přestože investice nebyla malá, tak to s manželem vnímáme , že to byla nejlepší investice , kterou jsme naší dceři mohli dát. Děkujeme...

Natálka, Petra a Lukáš Pabiškovi

To nejlepší co dětem můžete dát

Po návratu ze zahraničí jsme měli jediný cíl, umožnit našim dětem to správné vzdělání od samého začátku. Hledali jsme školku, kde bychom jejich znalosti anglického jazyka nadále rozvíjeli, ale zároveň byl kladen důraz na jazyk český. To vše a víc jsme našli právě v Liberecké jazykové školce. Hlavním důvodem našeho rozhodnutí byla především profesionalita českých i zahraničních pedagogů. Díky jejich náročné práci, kterou dělají s láskou, chodí naše děti do školky s nadšením, mluví dvěma jazyky a o celém týmu Liberecké jazykové školky mluví jako o naší rodině. My jako rodiče jsme spokojeni s tím, co považujeme pro naše děti za důležité.

Arnoldovi

Nemohli jsme vybrat lépe

„Naše Klárka nastoupila do školky hned po oslavení třetích narozenin. Měli jsme samozřejmě značné obavy, jak tak malé dítě zvládne skoro 8 hodin denně ve školce. Už po prvním týdnu jsme věděli, že jsme si nemohli vybrat lépe. Láskyplný přístup k dětem a individuální péče je tady standardem. Jeden příklad za vše: ze začátku bývala Klárka po rušném dopoledni unavená tak, že neměla chuť obědvat. Paní učitelky dávaly dcerku spát dříve a obědvala už odpočatá před odpolední angličtinou. Byla to jejich vlastní iniciativa, o nic takového jsme je nežádali. Prostě udělali to, co je pro dítě nejlepší, i když to znamená trochu práce navíc. Na to totiž v této školce paní učitelky nehledí.

A angličtina? Po třech letech ve školce Klárka mluví plynně, bez zábran. Jsme šťastní, že můžeme svému dítěti dopřát takovou školku. Vždyť co lepšího může rodič svému dítěti dát než kvalitní vzdělání už od předškolních let. Toho se v „naší“ školce dostane dětem vrchovatou měrou, a k tomu láska a starostlivá péče všech, paní ředitelkou počínaje a tetami provozními konče.“

Lucie a Bohumil Machačkovi

Školkovné považujeme za dobrou investici

„Při hledání mateřské školky pro našeho Honzíka v roce 2006 byl pro nás důležitý především osobní přístup respektující individualitu dítěte. Školka, kam chodí rády nejenom děti, ale i zaměstnanci, pro které je práce s malými radost. V té době se v Liberci rozbíhala mateřská škola s výukou anglického jazyka metodou Wattsenglish, kdy se děti setkávají s angličtinou nikoliv pouhým biflováním, ale především pomocí přirozené hry s rodilým mluvčím. Tato školka se nakonec stala vítězem našeho rodinného výběru a musím konstatovat, že volba to byla skutečně dobrá.

Citlivým přístupem celého týmu školky jsme překonali počáteční Honzíkovo navykání na nový režim, a protože naše spokojenost nadále přetrvávala, nastoupil po dvou letech do školky také náš mladší syn Jindříšek. Přestože je pobyt synků ve školce spojen s finančním zatížením, považujeme toto „školkovné“ za dobrou investici do připravenosti našich dětí pro jejich budoucí rozvoj. Ve školním roce 2010/2011 nastupuje Honzík do první třídy základní školy, do jejíchž osnov je v návaznosti angličtina Wattsenglish zapracována. Děkuji tímto všem členům týmu Liberecké jazykové školky za jejich péči, kterou našim dětem věnují.“

Petra Kupská

Školka splnila naše představy nad očekávání

„Když jsme se před čtyřmi lety rozhodovali, jestli budeme Elišku vozit každý den 30 km do školky, tak jsme si nebyli jistí, že je naše rozhodnutí správné. Eliška již při první dovolené po půl roce ve školce bez problému komunikovala anglicky a dnes si mnohdy neuvědomí, že kouká na DVD v angličtině. Přátelský přístup celého kolektivu a každodenní pečlivě vytvářený program ji zábavnou formou rozvíjel a vzdělával.

Dnes můžeme říct, že jsme nemohli vybrat lépe. Školka splnila naše představy nad očekávání a naše druhá dcera nás za dva roky zase vrátí zpět mezi lidi, kterých si moc vážíme za to, co dělají a jak to dělají.“

Petra a Václav Polmovi

Přirozeně se u dětí upevňují základy bilingvismu

„Výuka je koncipována jako příprava dítěte k budoucímu systematickému osvojování jazyků a k podpoře naplňování cílů multikulturní výchovy…

…Spoluúčast českých a anglických učitelů přirozeným způsobem upevňuje u dětí základy bilingvismu…

…Cíleně řízené činnosti v angličtině byly realizovány s rodilým mluvčím v herně. Děti pohotově reagovaly a bez zábran s ním komunikovaly. Střídaly aktivní pohybovou činnost, gestikulace, poslech a zpívání s klidovými činnostmi u stolečku… Vhodně volená motivace podporovala prožitkové učení a rozvoj řečových schopností…“

Z inspekční zprávy

Konečně jsme potkali pedagogy-profesionály

„Když jsme se přestěhovali z Prahy do Liberce, byli jsme na základě svých předchozích zkušeností s anglickými školkami velmi skeptičtí. A pak jsme objevili Libereckou jazykovou školku. Bylo nám okamžitě jasné, že jim skutečně o děti „jde“, děti je zajímají a baví je s nimi pracovat. Konečně jsme potkali pedagogy-profesionály, kteří svým přístupem vytváří dětem potřebné mantinely, ale to vše s otevřeným srdcem a láskyplným přístupem. Angličtina je kapitolou sama pro sebe! Nenásilná a hravá forma. Naše dcera začala už po pár dnech ve školce znát slovíčka a po půl roce byla schopná dát dohromady věty.“

Petra a Petr Horovi

Angličtina se pro Terezku brzy stala samozřejmostí

„Naše Terezka chodila do Wattsenglish školky dva roky. Angličtina se pro ni brzy stala samozřejmostí. Při našich četných cestách do zahraničí si už po roce dokázala najít kamarády jednoduchou otázkou What is your name? Nebo na podobné dotazy odpovědět. O letošních prázdninách, před nástupem do školy, si už sama vyřídila téměř vše od nákupu pohledů po domluvení programu dětského klubu. Nejenom, že anglicky umí, ale bez problémů a zábran používá tento jazyk při běžné komunikaci v cizojazyčném prostředí.“

Lenka a Radek Vrátní

Po 6. roce se schopnost učit se cizímu jazyku zhoršuje

„Dvojjazyčná výchova je schopnost komunikovat pro dítě dvěma jazyky, tj. jak první, tak i druhou mateřštinou. Bilingvismus přímý si lze osvojovat i v předškolním zařízení mateřských škol za předpokladu, že děti komunikačně vychovávají rodilí mluvčí s mateřštinou odlišnou od mateřštiny dítěte, kteří na dítě nikdy nemluví jeho mateřštinou, ale pouze např. anglicky. Po dosažení šestého roku věku dětí se jejich schopnost učit se cizímu jazyku jako druhé mateřštině zhoršuje.“

Prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc.
(vedoucí Katedry primární jazykové výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí Nad Labem)

Učitelé jsou milí a trpěliví

„Elena a Jaime navštěvují Libereckou jazykovou školku, o. p. s., rádi. Moc se jim tam líbí. Kromě učení českého a anglického jazyka si také hrají s ostatními dětmi a získávají přátele. Zpívání písniček je jedna z jejich oblíbených činností. Ze začátku říkávali slovíčka, která nic neznamenala, ale učí se čím dál tím více slovíček v češtině a angličtině, takže slova písní začínají mít větší smysl. Někdy se nechtějí odpoledne vrátit domů, protože říkají, že si nezahráli dost. Mají velmi rádi všechny učitele, protože jsou milí, trpěliví a jsou na ně hodní. Až se vrátíme do Španělska, vzpomenou si na všechny, na učitele a kamarády, a bude se jim hodně stýskat.“

Alberto Ortega, otec španělské rodiny

Kombinace profesionality a láskyplné péče

„Vzdělání našich dětí je pro nás velmi důležité. V Liberecké jazykové školce, o. p. s., máme jistotu, že naše dcera tráví většinu dne v příjemném prostředí, kde se nenásilnou formou učí cizí jazyk a zároveň se rozvíjí i ve své mateřštině. Přístup pedagogických pracovníků i zahraničních lektorů je kombinací profesionality i láskyplné péče o naše dítě a my jako rodiče si můžeme užívat spoustu radostí při halloweenských, vánočních a jiných besídkách.“

Radka a Milan Hniličkovi

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.