Program školky

Denní program

Děti rozvíjí podnětný vzdělávací anglicko - český program, který má svůj pravidelný každodenní rytmus. Děti považují dvojjazyčné prostředí mateřské školy za přirozené, obdobně jako v bilingvních rodinách.

Celodenní režim (7:00-17:00 hodin)

Volná hra za účasti českého pedagoga.
Volná hra za účasti českého pedagoga a rodilého mluvčího.
Anglický úvod do dne - hry a ranní cvičení pod vedením rodilého mluvčího za asistence české učitelky.
Svačina
Anglické vzdělávání dětí ve skupinkách - souběžně probíhá vzdělávání v českém jazyce.
Pobyt venku za přítomnosti rodilých mluvčích a českých učitelů současně. Pobyt na zahradě nebo vycházka do okolí.
Oběd
Odpočinek dle individuálních potřeb dětí - poslech pohádek, spánek, stimulační program pro předškoláky.
Anglické vzdělávání dětí ve skupinkách - souběžně probíhá volná hra a vzdělávání v českém jazyce dle zájmu či potřeb dětí.
Svačina
Volná hra dětí za účasti české učitelky.

Rozšíření programu

Tělocvična

Pravidelně jednou týdně, za aktivní účasti rodilých mluvčích, využíváme k pohybovým činnostem tělocvičnu Střední školy strojní, stavební a dopravní v Pavlovicích. Děti si zároveň přirozenou cestou procvičují i angličtinu.

Pohybové aktivity v tělocvičně - 1Pohybové aktivity v tělocvičně - 2

Keramika

Navštěvujeme keramický atelier "Vočko", kde si děti vytvářejí vlastní výrobky.

Práce v keramickém ateliéru - 1Práce v keramickém ateliéru - 2

Zájmové kroužky

V budově školky probíhají kroužky: hra na flétnu, tanečky a judo

Kroužek hry na flétnuTaneční kroužekKroužek JUDA

Zimní radovánky a škola lyžování

I v zimě zahrada poskytuje dětem spoustu prostoru pro hry i jízdu na ježdících. Každoročně se také účastníme pětidenního lyžování s lyžařskou školou.

Zimní radovánkyŠkola lyžování - 1Škola lyžování - 2

Jak vypadá angličtina Wattsenglish® u nás ve školce

Osvojení cizího jazyka přirozenou cestou

Metoda Wattsenglish® vytváří komunikační rámec, jaký vzniká v přirozeném prostředí bilingvní rodiny, kde jeden z rodičů mluví jiným jazykem než druhý. Děti vnímají učitele při hrách, ale i ostatních činnostech jako výzvu pro komunikaci. Učitelé i rodiče spolu komunikují oběma jazyky, děti vnímají oba jazyky jako živé a potřebné. Ve všech měřitelných ukazatelích je tento přístup mnohem úspěšnější než tradiční výuka cizího jazyka českými učiteli v běžných školkách, při které se navíc musí děti vyrovnávat s tím, že jedna osoba pojmenovává věci kolem nich dvěma různými jmény.

Ucelená metodika výuky

Prostředí naší školky podporuje přirozené vstřebávání jazyka v maximální frekvenci a intenzitě. Umožňuje působit na děti uceleným programem procházejícím napříč třemi roky, které zde dítě stráví. Nové pojmy a fráze tvoří nejprve pasivní slovní zásobu a až po určité době, která je u každého dítěte individuální, je tato slovní zásoba využívána ve spontánních projevech. Metodický program postupuje od porozumění k vyjadřování a od konkrétních věcí k obecnějším. Děti proto po osvojení názvů konkrétních věcí (např. pes) začnou přidávat atributy (velký pes, hodný pes), až se v závěru dostávají k vyjadřování postojů (mám/nemám rád/a psy), schopností (pes umí běhat), vlastnictví (mám/nemám psa) a dalším výrazovým prostředkům, ke kterým jazyk slouží. Dětem jsou nové jazykové prostředky nejprve zajímavými formami představovány, poté jsou prostřednictvím zábavných drilových technik (nebo vhodných aktivit vyžadujících pouze neverbální reakce) upevňovány a posléze zaktivovány při hrách a rozmanitých činnostech, ve kterých děti získanou slovní zásobu užívají v praxi.

Program zpracovává britská společnost Wattsenglish Ltd., která rovněž dále vzdělává rodilé mluvčí na základě akreditace pro vzdělávání učitelů předškolních a mladších školních dětí. Tato akreditovaná společnost zpracovávala pro MŠMT, resp. Výzkumný ústav pedagogický, první a zatím jediné ucelené metodické materiály pro cizojazyčné vzdělávání předškolních dětí (v podobě publikace a audiovizuálních aktivit pro učitele), které byly v České republice vydány.

Program výuky angličtiny rozdělený do tří let docházky do školky

1.rok (věk 3-4 roky)

1. rok výukového programuDěti velice rychle zjistí, že anglicky mluvící prostředí je stejně přátelské jako české. Čím více začínají rozumět, tím více roste jejich zdravé sebevědomí. Mohou v jednoduchých frázích popsat své okolí, vyjádřit svůj názor nebo pocit. Získávají především cit pro jazyk, tzv. si jej "naposlouchají". Prohlubuje se jejich pasivní znalost jazyka, nejen jednotlivých slov, ale i způsob stavby vět, otázek apod., kterým rozumí, i když je zatím nepoužívají.

2. rok (věk 4-5 let)

2. rok výukového programuDěti se s oblibou zapojují do pohybových her nebo rozmanitých činností, při kterých aktivně využívají získanou slovní zásobu. Nemají potíže spontánně reagovat za pomoci nových jazykových prostředků. Začínají si s jazykem hrát, a jestliže chtějí něco sdělit, snaží se maximálně využít nejen toho, co znají, ale také hledají, jak říct věci po svém.. Vzájemná komunikace dětí v angličtině není výjimkou.

3. rok (věk 5-6 let)

3. rok výukového programuVe třetím roce se ke všem zmíněným procesům rozšiřujícím jazykovou vybavenost dětí přidává jejich aktivní podíl na učení. Značná část pasivní slovní zásoby se začíná měnit v aktivní. Děti přestávají mít problém dorozumívat se v anglicky mluvícím prostředí, čehož jsou rodiče svědky např. na zahraničních dovolených.

FINANCOVÁNÍ

Mateřská škola - Liberecká jazyková školka byla založena jako nezisková společnost ve formě o.p.s., tj. obecně prospěšné společnosti. Zdrojem našich financí jsou příspěvky rodičů (platby školného), dotace a sponzorské příspěvky právnických i fyzických osob.

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.