O nás

Mateřská škola – Liberecká jazyková školka, o. p. s.

 • anglicko-česká MŠ s tradicí a výjimečnými výsledky
 • tvůrčí, přátelské a motivující zázemí pro děti
 • 2 kvalifikovaní rodilí mluvčí a 4 kvalifikovaní čeští pedagogové
 • výuka podle osvědčené metody Wattsenglish s akreditací MŠMT
 • přirozené bilingvní prostředí
 • individuální přístup – maximálně 8 dětí na pedagoga
 • pestrý a zábavný vzdělávací program, příprava dětí k zápisu do 1. tříd
 • návaznost výuky angličtiny na základních školách
 • školka je zařazena od 1. 9. 2008 do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
 • dle referencí pedagogů ze ZŠ si počínají naši malí absolventi v dalším vzdělávání velice úspěšně, a to vzhledem k nadstandardně tvořivému prostředí naší školky

Metodické centrum Wattsenglish v ČR

 • v naší školce byla poprvé aplikována, vyzkoušena a dopilována metodika Wattsenglish – ucelený systém výuky angličtiny pro nejmenší
 • metodika byla vytvořena ve spolupráci s psychology, pedagogy a pediatry a je založena na osvojování si angličtiny přirozenou cestou, a to prostřednictvím zábavných her a aktivit
 • metodiku Wattsenglish vydalo Ministerstvo školství - jako jedinou ucelenou metodiku výuky angličtiny pro předškolní děti

Kvalifikovaní rodilí mluvčí

 • ve školce pracují dva speciálně vyškolení rodilí mluvčí, kteří prošli náročným výběrovým řízením
 • pravidelně absolvují školení pod vedením metodiků Wattsenglish
 • jsou v neustálém kontaktu se studijním ředitelem a jedním ze zakladatelů metody Stevem Wattsem
 • s dětmi pracují zejména ve speciálních anglických blocích, v nichž jsou děti rozděleny do malých skupinek podle jazykové úrovně a věku
 • jsou v aktivním kontaktu s dětmi téměř celý den, včetně pobytu venku i v tělocvičně
 • účastní se všech společných akcí a aktivit školky
 • vytvářejí ve školce spolu s českými pedagogy, díky souběžnému každodennímu působení na děti přirozené bilingvní prostředí
 • v průběhu Cestovatelského programu děti seznamují s životem v cizích zemích

Kvalifikovaní rodilí mluvčí - 1Kvalifikovaní rodilí mluvčí - 2

Kvalifikovaní čeští pedagogové

 • pracují podle Školního vzdělávacího programu vytvořeného a realizovaného na základě Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy
 • děti jsou připravovány k zápisu do 1. třídy české základní školy s nadstandardními základy anglického jazyka
 • vzhledem k maximálnímu počtu osmi dětí na jednoho učitele vytváří školka harmonické prostředí, které umožňuje pedagogům plně a individuálně se dětem věnovat
 • na základě hodnocení souhrnné inspekční zprávy poskytuje školka vzdělávání v souladu se zásadami a cíly školského zákona. Podrobnou inspekční zprávu lze stáhnout zde

Individuální přístup a spolupráce s rodiči

 • každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost
 • usilujeme o jeho rozvoj s ohledem na věk, potřeby, nadání, zájmy, schopnosti a dovednosti
 • posilujeme zdravé sebevědomí a duševní pohodu dětí
 • výchova a vzdělávání probíhá v úzkém kontaktu s rodinou v zájmu šťastného dětství dítěte
 • děti vychováváme v multikulturním prostředí a přirozeně je tak učíme toleranci a respektu k jiným národům

Individuální přístup k dětem - 1Individuální přístup k dětem - 2

Návaznost výuky na základních školách

 • ve spolupráci Wattsenglish Ltd. a vybranými libereckými školami zajišťujeme návaznost výuky angličtiny i na 1. stupni ZŠ
 • děti mají možnost pokračovat ve výuce angličtiny na ZŠ Husova zaměřené na výuku jazyků a na ZŠ Doctrina Na Perštýně, kde se jim i nadále věnují kvalifikovaní rodilí mluvčí společnosti Wattsenglish

Přijďte se k nám podívat

 • přijďte se k nám podívat, rádi Vám poskytneme více informací
 • svoje dítě vezměte s sebou a můžete se všichni seznámit s atmosférou naší školky
 • veškeré Vaše dotazy Vám zodpoví ředitelka školky Blanka Pleštilová na tel. č. 485 107 864, 773 926 773 nebo na e-mailu blanka.plestilova@english-kindergarten.eu.

Mateřská školka - Liberecká jazyková školka, o.p.s., je nezisková organizace, která byla založena na počátku roku 2005 jako obecně prospěšná společnost. V roce 2008 splnila veškeré akreditační podmínky a s účinností od 1. září byla zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT.

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.