Zpráva České školní inspekce z května 2016
(Důležité dokumenty)

Připojený soubor: inspekcni-zprava-csi-2016.pdf

V květnu 2016 proběhla v naší mateřské škole hloubková kontrola ze strany ČŠI. Tři inspektorky strávily v naší MŠ tři pracovní dny a důkladně zmapovaly práci s dětmi včetně podmínek vzdělávání. Závěrečná inspekční zpráva doslova konstatuje, že „výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají výbornou úroveň“. Také při srovnání s jinými veřejnými či soukromými mateřskými školami zpráva potvrzuje, že ve všech hlavních vzdělávacích kritériích patříme k nejlepším mateřským školám (inspekční zprávy všech MŠ z rejstříku škol lze nalézt na webu ČŠI).

Návrat do:
Důležité dokumenty

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.