Důležité dokumenty

Výroční zpráva a zpráva auditora pro rok 2018

Výroční zpráva z čtrnáctého roku působení naší  Liberecké jazykové školky včetně připojené auditorské zprávy. Najdete zde všechny důležité informace o životě a účetnictví naší mateřské školy v roce 2018.

Připojený soubor: Připojený soubor: vyrocni-a-auditorska-zprava-2018.pdf

Výroční zpráva a zpráva auditora pro rok 2017

Výroční zpráva z třináctého roku působení naší  Liberecké jazykové školky včetně připojené auditorské zprávy. Najdete zde všechny důležité informace o životě a účetnictví naší mateřské školy v roce 2017.

Připojený soubor: Připojený soubor: vyrocni-a-auditorska-zprava-2017.pdf

Výroční zpráva a zpráva auditora pro rok 2016

Výroční zpráva z dvanáctého roku působení naší  Liberecké jazykové školky včetně připojené auditorské zprávy. Najdete zde všechny důležité informace o životě a účetnictví naší mateřské školy v roce 2016.

Připojený soubor: Připojený soubor: vyrocni-a-auditorska-zprava-2016.pdf

Zpráva České školní inspekce z května 2016

V květnu 2016 proběhla v naší mateřské škole hloubková kontrola ze strany ČŠI. Tři inspektorky strávily v naší MŠ tři pracovní dny a důkladně zmapovaly práci s dětmi včetně podmínek vzdělávání. Závěrečná inspekční zpráva doslova konstatuje, že „výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají výbornou úroveň“. Také při srovnání s jinými veřejnými či soukromými mateřskými školami zpráva potvrzuje, že ve všech hlavních vzdělávacích kritériích patříme k nejlepším mateřským školám (inspekční zprávy všech MŠ z rejstříku škol lze nalézt na webu ČŠI).

Připojený soubor: Připojený soubor: inspekcni-zprava-csi-2016.pdf

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva z jedenáctého roku působení naší  Liberecké jazykové školky včetně auditorské zprávy. Najdete zde všechny důležité informace o životě a účetnictví naší mateřské školy v roce 2015.

Připojený soubor: Připojený soubor: vyrocni-a-auditorska-zprava.pdf

Výroční zpráva a zpráva auditora pro rok 2014

Výroční zpráva z jubilejního desátého roku existence Liberecké jazykové školky a protokol z nezávislého auditu této závěrečné zprávy. Najdete zde všechny důležité informace o životě a účetnictví naší mateřské školy v roce 2014.

Připojený soubor: Připojený soubor: vyrocni-zprava-a-vyrok-auditora-2014.pdf

Výroční zpráva a zpráva auditora pro rok 2013

Výroční zpráva z devátého roku existence Liberecké jazykové školky a protokol z nezávislého auditu této závěrečné zprávy. Najdete zde všechny důležité informace o životě a účetnictví naší mateřské školy v roce 2013.

Připojený soubor: Připojený soubor: 2013-vyrocni-zprava-a-vyrok-auditora.pdf

Výroční zpráva a zpráva auditora pro rok 2012

Výroční zpráva a protokol z nezávislého auditu této závěrečné zprávy. Najdete zde všechny důležité informace o životě a účetnictví naší mateřské školy v roce 2012.

Připojený soubor: Připojený soubor: vyrocni-zprava-a-vyrok-auditora-2012.pdf

Výroční zpráva za rok 2011

Sedmý rok naší existence můžeme hodnotit opět jako úspěšný. Důležité informace o životě a účetnictví naší mateřské školy obsahuje výroční zpráva pro rok 2011.

Připojený soubor: Připojený soubor: 2011-vyrocni-zprava.pdf

Audit účetní uzávěrky 2011

Protokol k auditu účetní uzávěrky za rok 2011 Liberecké jazykové školky o.p.s. Dle nálezu auditora podává naše uzávěrka poctivý obraz o hospodaření školky.

Připojený soubor: Připojený soubor: 2011-audit-rocni-uzaverky.pdf

Strana: 1 <<... | ...>> 2

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.