WHAT IS EUROPE?

V roce 2012 se naše mateřská škola zapojila do programu partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení. Iniciovala totiž partnerství mateřských škol z různých států EU v projektu s názvem What is Europe?

Díky skutečnosti, že u nás jako v bilingvní mateřské škole působí kromě kvalifikovaných českých pedagogů také zahraniční lektoři, vždy jsme zapojovali multikulturní vzdělávání v rámci našeho Cestovatelského programu. V tomto programu dětem představujeme jiné země formou prožitkového učení. Rodilý mluvčí představili svoji rodnou zemi, případně zemi, ve které dlouhou dobu působili. Občas se stávalo, že nám takto pomohli představovat jiné země také rodiče našich dětí z rodin bilingvních nebo přímo zahraničních a mohli jsme proto v minulých letech uspořádat např. Španělský nebo Japonský den.

Naše učitelky v Chorvatské mateřské škole Djecji vrtic Cakovec

Cestovatelský program má ale omezení v tom, že musíme najít někoho, kdo danou zemi velmi dobře zná, aby toto představování bylo přirozené. A další omezení vyplývá z nutnosti nalezení správného či uceleného obsahu pro více aspektů dané kultury, které lze dětem přibližovat a z toho vyplývající náročnější přípravy.

Spolu se čtyřmi dalšími mateřskými školami z různých evropských států jsme předložili projekt What is Europe?, který byl podpořen Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy. Získali jsme prostředky na vzájemné návštěvy s norskou, polskou, chorvatskou a slovenskou mateřskou školou, které napomohly vytvořit a implementovat vzdělávací materiály zaměřené na poznávání jiných zemí a jejich kultur. Každá mateřská škola vytvářela pro děti z jiných zemí materiály o své zemi.

Materiály byly strukturovaně rozděleny do několika oblastí poznávání. Nejprve byla vytvořena interaktivní úvodní prezentace pro děti, která uváděla hlavní kulturní a geografické znaky dané země – představovala krajinu, bydlení apod. Další poznání se týkalo charakteristické hudby či tanců. Následovaly typické příběhy, pohádky, legendy. Nedílnou součástí poznání jiné kultury je také přiblížení kuchyně, byly proto sepsány recepty, které jsou pro danou zemi charakteristické. V neposlední řadě vznikl soubor her populárních mezi předškolními dětmi z dané země. Děti mají vše poznávat formou pro ně atraktivní vzdělávací nabídky. Přirozeně si hry zahrají, písničky zazpívají, tance zatancují, podílí se na přípravě jídel nebo ochutnávají apod. Během těchto Country Days se naučí další relevantní dovednosti, např. poděkovat a pozdravit v daném jazyce.

Toto vzdělávání mimo jiné dětem přirozeně rozšiřuje obzory.Vytváří základy pro snadnější komunikaci a poznávání jiných kultur, neboť jejich profesní, ale možná i osobní život bude s velkou mírou pravděpodobnosti více propojený se zahraničím než náš. Koordinace projektu se zhostila norská mateřská škola Kidsa Øvsttun z Bergenu. Výstupy projektu jsou dostupné na projektovém portále www.wattsenglish.com/comenius.

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.