Cenové podmínky v Liberecké jazykové školce

Český i anglický program naší školky je nastaven pro pravidelnou docházku dětí v celodenním nebo polodenním režimu. Od 1.9.2014 činí školné při celodenní docházce 8500,- Kč měsíčně, polodenní režim činí 5500,- Kč za měsíc. Platí se pouze 11 měsíců, neboť provoz mateřské školy je v srpnu uzavřen z důvodu čerpání dovolené stálého týmu pedagogů. *)

V případě sourozence poskytujeme slevu 10%.

Strava se platí zvlášť dle přesné docházky dítěte, při celodenním režimu jde o částku 50,- Kč pro děti do 6 let, resp. 52,- Kč pro děti starší než 6 let za den.

Z důvodů nějakých neočekávaných inflačních šoků máme ve smlouvě s rodiči ustanovení, které nám umožňuje meziročně zdražit služby o maximálně 5%. Toto ustanovení jsme však nikdy v průběhu osmileté historie školky nevyužili. Školné se hradí dopředu, a to měsíčně nebo semestrálně dle přání rodičů. V případě úhrady školného na celý školní rok do konce září poskytujeme slevu 5%.

*) V případě zájmu mohou rodiče v srpnu zapsat děti na příměstské tábory organizované britskou společností Wattsenglish Ltd, které v areálu a budově školky tento měsíc probíhají. Příměstské tábory mají táborový režim pod vedením českých vedoucích a rodilého mluvčího. Od pobytových táborů se liší tím, že rodiče děti ráno přivážejí a odpoledne si je vyzvedávají. Cena týdenního tábora je 2990,- Bližší informace naleznete na webu Wattsenglish v sekci příměstské jazykové tábory.

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.