Angličtina pro děti se SVP

Naše jazyková školka získala projekt od MŠMT*) spolufinancovaný z EU a státního rozpočtu, který má za cíl seznámit předškolní a mladší školní děti z dětských domovů se základy angličtiny. Toto neformální jazykové vzdělávání probíhá formou zábavného jazykového kroužku.

Portál English Club

Nejprve byl v roce 2012 vytvořen soubor zábavných a snadno použitelných vzdělávacích materiálů, které se v jazykovém kroužku využívají. Materiály jsou součástí vzdělávacího setu, ale pro lepší a širší využitelnost byly umístěny také na web English Time do sekce English Club.

Výuková videa Výuková videa

V dětských domovech pracují s dětmi při volnočasových aktivitách pedagogové bez jazykové aprobace, a proto je základním přístupem využití krátkých pohádkových a procvičovacích videoklipů. Můžete je nalézt zde.

Jazykové aktivity pro úroveň 1 Jazykové aktivity úroveň 1

Dalším přínosem bylo vytvoření dvou publikací (podle úrovní) plných zábavných jazykových aktivit s pracovními listy. Aktivity pro první úroveň naleznete zde.

Jazykové aktivity pro úroveň 2 Jazykové aktivity úroveň 2

Dalším přínosem bylo vytvoření dvou publikací (podle úrovní) plných zábavných jazykových aktivit s pracovními listy. Aktivity pro druhou úroveň naleznete zde.

Wordbank (Slovní zásoba) Wordbank

Pro snadnější zapamatování a procvičení aktivní a pasivní slovní zásoby využité v projektu slouží wordbank namluvený rodilým mluvčím, který lze nalézt zde.

Obrázkové karty Obrázkové karty

Neodmyslitelnou součástí práce s dětmi v jazykovém kroužku jsou obrázkové karty s klíčovou slovní zásobou, které lze nalézt zde. Do setu byly vloženy ve dvou vyhotoveních (v originálu a kopii).

Interaktivní hry Interaktivní hry

K procvičení a upevnění získané slovní zásoby z probíraných kapitol slouží také interaktivní softwarové hry, které lze nalézt zde.

Metodika výuky Metodika výuky

A na závěr bychom měli představit také stručnou metodickou příručku pro pracovníky dětských domovů, která přibližuje způsoby práce s vytvořenými materiály a dětmi v jazykovém kroužku. Příručku lze stáhnout zde.

Výuka v dětských domovech

Po ukončení práce na uvedených vzdělávacích materiálech jsme zahájili roční působení v dětských domovech (od počátku února 2013 do konce ledna 2014). Do dětského domova dojížděl lektor – rodilý mluvčí spolu s českým metodikem. Pro předškolní a mladší školní děti měl připraven zážitkový program v odpoledním jazykovém kroužku, při kterém si děti osvojovaly základy angličtiny. Tři týmy našich školitelů navštěvovaly dětské domovy v 7 krajích ČR (v Libereckém, Ústeckém, Středočeském, Královehradeckém, Pardubickém, Plzeňském a Karlovarském kraji). Děti motivovaly ke komunikaci v angličtině a pracovníky dětských domovů se zájmem o rozšíření profesních obzorů zasvěcovaly do metodiky vedení kroužku a používání vytvořených materiálů.

Vzhledem ke spolufinancování projektu z EU a státního rozpočtu byly veškeré výstupy projektu (dodané vzdělávací materiály i působení zahraničního a českého školitele v zapojeném dětském domově) poskytovány zdarma.

*) Projekt má název Angličtina pro děti se SVP s reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0061

loga-publicita.png (15.8 kB | 630x122px)Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.