Aktuality z Liberecké jazykové školky
(Strana 27)

Rozloučení se školáky

Ve čtvrtek 9. července se uskutečnilo oficiální rozloučení s nejstaršími dětmi odcházejícími do 1. třídy ZŠ. Děti nejprve navštívily nevšední výstavu interaktivního charakteru v Krajské vědecké knihovně nazvanou „Leporelohra“. Potom si užily odpoledne v ZOO a večer při svíčkách obdržely Certifikát pro absolventy česko-anglické Liberecké jazykové školky, o.p.s. Noc ze čtvrtka na pátek prospaly ve školce za dohledu českých učitelek. Celá akce se vydařila, děti mají jistě spoustu pěkných zážitků.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Poslední dvě volná místa ve školce

Od tohoto září se nám uvolnila dvě místa pro děti ve školce s výukou anglického jazyka (rodiny dětí se stěhují). V případě zájmu o umístění Vašeho dítěte v naší mateřské škole kontaktujte prosím ředitelku Blanku Pleštilovou na telefonu +420 773926773 nebo e-mailem: blanka.plestilova@english-kindergarten.eu

„Bye Bye“ party

Ve čtvrtek 23. 6. 2009 se na zahradě naší jazykové školky uskutečnila každoroční „Bye Bye“ party. Program byl opravdu rozmanitý. Po kratičkém vystoupení obou tříd společně s rodilými mluvčími Bradem i Dexterem vystoupili naši předškoláci a předvedli svoji dovednost ve hře na zobcovou flétnu. Poté následovala sportovní část odpoledne, které se účastnily nejen děti, ale i rodiče. Po zdolání všech sportovních disciplín měly děti možnost vyzkoušet prolézačky od Tomových parků, které nám na zahradě nově přibyly a měly u dětí veliký úspěch. Závěrečné grilování všech zúčastněných bylo příjemnou tečkou oslavy konce školního roku a nezkazil to ani přívalový déšť, který naši party předčasně ukončil.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Výlet do Pěnčína

U příležitosti Mezinárodního dne dětí jsme s celou školkou vyrazili na celodenní výlet do výletního areálu Pěnčín. První částí programu byla prohlídka tamější kozí farmy, kde se děti setkaly nejen s tímto zvířetem, ale celou řadou jiných domácích zvířat. Poznaly prostředí, kde se tato zvířata chovají, čím se živí i pro jaký účel je chováme. Po prohlídce farmy následoval oběd na letní terase v restauraci „U Brusírny“, kde si děti naplnily bříška řízkem s bramborovou kaší. Chvilka pohybu na dětském hřišti s řadou prolézaček, houpaček a skluzavkou byla pro děti příjemným zpestřením. Děti si zařádily a už je čekala chvilka tvoření v korálkové dílně, kde si každý vyrobil vlastní obrázek z nepřeberného množství skleněných korálků a perlí. Odměnou za píli i hezkým zakončením celého výletu byla jízda vyhlídkovým vláčkem směrem k rozhledně Černá Studnice, s malou zastávkou u rozhledny i v obci Krásná - u Kittlova domu a kouzelné studánky. Počasí nám celý den přálo a společně jsme si užili hezký den, ze kterého si děti odnesly spoustu nových zážitků.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Besídka pro maminky

Dne 12. května proběhla v obou třídách naší MŠ besídka pro maminky. Děti se na besídku pečlivě připravovaly několik dní. Vyrobily přáníčka, dárečky a velmi se těšily, až maminkám k jejich svátku popřejí. Celé pásmo písniček a básniček jak v českém, tak i anglickém jazyce potěšilo nejen maminky, ale všechny, kteří se na besídku přišli podívat. Velmi hezká byla anglická část starších dětí s rodilým mluvčím Bradem. V české části programu nechyběl taneček či dramatizace pohádky. Krátké vystoupení předvedly všechny děti z kroužku flétniček, které pod vedením Mgr. Marcely Knoblochové zahrály několik písniček a také všem ukázaly, jak výborně zvládají „čtení“ not z notového zápisu. Na závěr děti předaly maminkám všechny dárečky, květinu a nezapomněly i na velikou pusu.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Divadlo ve školce

Již podruhé nás v tomto jarním období navštívilo divadlo "Úsměv". Po dubnové pohádce "Mášenka a medvěd" to tentokrát bylo představení s názvem "Bez práce nejsou koláče". Celý program doprovázel kašpárek s písničkou "První, druhá, třetí, pojďte s námi děti, do divadla s úsměvem". Loutkové divadlo děti zaujalo, naučily kašpárka anglicky a odměnou jim byla malá sladkost na konci představení.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Velikonoční jarmark

Velikonoce jsme poprvé oslavili trochu netradičně, na zahradě naší MŠ, kam byli pozváni rodiče a všichni přátelé školky. V programu velikonočního odpoledne nechybělo hledání čokoládových vajíček na zahradě, zpívání anglických písní s rodilými mluvčími i soutěže a tvořivá stanoviště, kde děti sbíraly poslední Velikonočňáky. Velikonoční jarmark byl vyvrcholením celé "Velikonoční cesty", které se účastnily všechny děti naší školky. Jejich úkolem bylo v průběhu měsíce získávat tzv."Velikonočňáky", které si na jarmarku mohly proměnit za řadu velikonočních výrobků, dekorací i sladkých dobrůtek.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Španělský den v cestovatelském programu

10.dubna 2009 jsme prožili cestovatelské dopoledne s Ortegovými ze Španělska. Celá rodina, včetně babičky a dědečka nás seznámila s jejich tradicemi, zvyky a kulturou. Děti shlédly mnoho fotografií z rodinného alba, ochutnaly španělské speciality a dodatečně v duchu španělských tradic oslavily Nový rok. Zbytek dopoledne jsme si společně užili na zahradě naší školky, kde děti výtvarně ztvárnily podmořský svět.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Výlet do Jizerských hor

Za nádherného slunečného počasí jsme 2. dubna vyrazili autobusem na výlet do Bedřichova v Jizerských horách. Nadšené děti si užily ježdíkiádu i různé pohybové hry na sněhu. Na HORO chatě jsme se posilnili obědem a venku už nás čekala náročná cesta za pokladem. Cestou jsme pozorovali ovečky s jehňátky a jiná domácí zvířata. Poklad jsme objevili nedaleko a vyhrané medaile i s diplomem si děti odnesly domů.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Skotský den

Na konci března jsme si užili Skotský den, který měl v naší anglicko-české školce veliký úspěch. Rodilá mluvčí Lisa Masters pro nás měla velmi hezky připravený program. Ukázala dětem mnoho obrázků ze života své rodiny. Děti si mohly prohlédnout typické památky i zajímavosti této země. Na závěr programu děti s nadšením vytvořily Lochnesskou příšeru a zatančily si tradiční skotské tance.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Strana: 1 <<... | 26 | 27 | 28 | ...>> 29

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.