Aktuality z Liberecké jazykové školky
(Strana 25)

Naši předškoláci na ZŠ Lesní

Jako poslední z libereckých škol jsme 12.1. navštívili ZŠ Lesní. Po milém přivítání zdejšími žáky děti dostaly jmenovky a prohlídka mohla začít. Děti měly možnost okusit od všeho něco - od pracovního vyučování, přes sportovní soutěže až po práci s počítači. Školáci na závěr poděkovali našim dětem za návštěvu a předali jim na cestu do školky sladké překvapení.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva ZŠ Aloisina výšina

6. ledna 2011 jsme s budoucími prvňáčky navštívili ZŠ Aloisina výšina. Pro děti byl připraven pestrý program, kterým je provázeli žáci školy. Milým překvapením pro ně bylo setkání s Mgr. M. Knoblochovou, která v naší školce vede kroužek hry na flétnu a je již třetím rokem spojujícím článkem školky s touto školou. Tentokrát se jim spolu s „Ještídkem“ věnovala u interaktivní tabule. Děkujeme řediteli ZŠ Kunratická Mgr. J. Vykoukalovi a zástupci řed. Mgr. V. Blažkovi za milé přijetí a všem pedagogům, paním vychovatelkám a hlavně dětem za program, který pro nás připravili.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva ZŠ Husova s rozšířenou výukou jazyků

V úterý 11.1. se naši budoucí prvňáčci podívali do ZŠ Husova. Účastnili se česko – anglického vyučování pod vedením Mgr. Petry Štočkové a rodilé mluvčí Candice Edney. Z celkové atmosféry ve třídě byla velmi dobře patrna návaznost angličtiny v MŠ na ZŠ. Bylo pro nás také velmi milé setkat se znovu s bývalými kamarády, kteří dříve naši česko – anglickou školku navštěvovali. Při prohlídce ZŠ jsme navštívili také chemickou laboratoř, kde byl dětem předveden dokonce i chemický pokus. To byl pro ně velký zážitek. Dopoledne v ZŠ Husova bylo plné pohody, aktivit a nových zkušeností. Děkujeme za milé přijetí ředitelce školy Mgr. Blance Reindlové, všem pedagogům, družině a žákům školy, kteří naše budoucí prvňáčky během dopoledne provázeli.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Angličtina se Stevem Wattsem

Před vánočními svátky vystřídal ve výuce angličtiny Lisu a Katrinu Steve Watts. Děti mají Steva moc rády, vědí, že nezkazí žádnou legraci a berou ho jako svého velkého kamaráda. Steve měl pro ně připraveno plno nápadů, her a aktivit se zimní a vánoční tématikou a uměl je vždy zaujmout. Pestré činnosti a rychlé střídání děti bavilo a motivovalo.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Vánoční čas ve školce

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Mikuláš

„Přišel k nám čert s Mikulášem, přišel nikým neohlášen. Zazvonil a povídal, že by se k nám podíval... .“ Mikuláš s čertem a andělem k nám zavítali již 3. prosince. Nikdo se čerta nebál, ve školce panovala příjemná atmosféra. Mikulášovi a jeho pomocníkům se u nás líbilo a obdarovali děti malou nadílkou, která některým nevydržela ani domů :).

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva na ZŠ DOCTRINA Na Perštýně

Dne 16. listopadu jsme s našimi budoucími prvňáčky navštívili ZŠ DOCTRINA Na Perštýně. Provázel nás pan ředitel Mgr. Paclt. V 1. třídě se děti setkaly se svými bývalými spolužáky ze školky. Paní Mgr. Křivancová s nimi připravila na přivítanou zajímavý program a pak se prvňáčci věnovali svým kamarádům ve skupinkách. Děti se také seznámily s paní učitelkou Mgr. Krpačovou, která by je měla příští školní rok provázet první třídou. Děkujeme za milé přijetí.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Halloween 2010

Oslava Halloweenu má v naší česko-anglické školce již několikaletou tradici. Tentokrát se do programu za spoluúčasti rodičů zapojil i Steve Watts (GB), Lisa Masters (GB) a Katrina Harrison (Canada). Děti si užily spoustu zábavy, zapojily se do různých činností a spolu s rodiči se zaposlouchaly do strašidelné pohádky v anglickém podání Lisy a Katriny.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Podzim venku a podzimní vyrábění

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Tělocvična

Pravidelná návštěva tělocvičny jednou týdně přináší dětem prostor pro rozvoj pohybových dovedností, spoustu možností užít si rozmanitých her a zábavy i v angličtině, získávat nové všestranné zkušenosti a odhadnout také svoje možnosti.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Strana: 1 <<... | 25 | 26 | 27 | ...>> 31

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.