Aktuality z Liberecké jazykové školky
(Strana 25)

Návštěva ZŠ Aloisina výšina

6. ledna 2011 jsme s budoucími prvňáčky navštívili ZŠ Aloisina výšina. Pro děti byl připraven pestrý program, kterým je provázeli žáci školy. Milým překvapením pro ně bylo setkání s Mgr. M. Knoblochovou, která v naší školce vede kroužek hry na flétnu a je již třetím rokem spojujícím článkem školky s touto školou. Tentokrát se jim spolu s „Ještídkem“ věnovala u interaktivní tabule. Děkujeme řediteli ZŠ Kunratická Mgr. J. Vykoukalovi a zástupci řed. Mgr. V. Blažkovi za milé přijetí a všem pedagogům, paním vychovatelkám a hlavně dětem za program, který pro nás připravili.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva ZŠ Husova s rozšířenou výukou jazyků

V úterý 11.1. se naši budoucí prvňáčci podívali do ZŠ Husova. Účastnili se česko – anglického vyučování pod vedením Mgr. Petry Štočkové a rodilé mluvčí Candice Edney. Z celkové atmosféry ve třídě byla velmi dobře patrna návaznost angličtiny v MŠ na ZŠ. Bylo pro nás také velmi milé setkat se znovu s bývalými kamarády, kteří dříve naši česko – anglickou školku navštěvovali. Při prohlídce ZŠ jsme navštívili také chemickou laboratoř, kde byl dětem předveden dokonce i chemický pokus. To byl pro ně velký zážitek. Dopoledne v ZŠ Husova bylo plné pohody, aktivit a nových zkušeností. Děkujeme za milé přijetí ředitelce školy Mgr. Blance Reindlové, všem pedagogům, družině a žákům školy, kteří naše budoucí prvňáčky během dopoledne provázeli.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Angličtina se Stevem Wattsem

Před vánočními svátky vystřídal ve výuce angličtiny Lisu a Katrinu Steve Watts. Děti mají Steva moc rády, vědí, že nezkazí žádnou legraci a berou ho jako svého velkého kamaráda. Steve měl pro ně připraveno plno nápadů, her a aktivit se zimní a vánoční tématikou a uměl je vždy zaujmout. Pestré činnosti a rychlé střídání děti bavilo a motivovalo.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Vánoční čas ve školce

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Mikuláš

„Přišel k nám čert s Mikulášem, přišel nikým neohlášen. Zazvonil a povídal, že by se k nám podíval... .“ Mikuláš s čertem a andělem k nám zavítali již 3. prosince. Nikdo se čerta nebál, ve školce panovala příjemná atmosféra. Mikulášovi a jeho pomocníkům se u nás líbilo a obdarovali děti malou nadílkou, která některým nevydržela ani domů :).

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva na ZŠ DOCTRINA Na Perštýně

Dne 16. listopadu jsme s našimi budoucími prvňáčky navštívili ZŠ DOCTRINA Na Perštýně. Provázel nás pan ředitel Mgr. Paclt. V 1. třídě se děti setkaly se svými bývalými spolužáky ze školky. Paní Mgr. Křivancová s nimi připravila na přivítanou zajímavý program a pak se prvňáčci věnovali svým kamarádům ve skupinkách. Děti se také seznámily s paní učitelkou Mgr. Krpačovou, která by je měla příští školní rok provázet první třídou. Děkujeme za milé přijetí.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Halloween 2010

Oslava Halloweenu má v naší česko-anglické školce již několikaletou tradici. Tentokrát se do programu za spoluúčasti rodičů zapojil i Steve Watts (GB), Lisa Masters (GB) a Katrina Harrison (Canada). Děti si užily spoustu zábavy, zapojily se do různých činností a spolu s rodiči se zaposlouchaly do strašidelné pohádky v anglickém podání Lisy a Katriny.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Podzim venku a podzimní vyrábění

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Tělocvična

Pravidelná návštěva tělocvičny jednou týdně přináší dětem prostor pro rozvoj pohybových dovedností, spoustu možností užít si rozmanitých her a zábavy i v angličtině, získávat nové všestranné zkušenosti a odhadnout také svoje možnosti.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Kroužky v naší školce

O hru na flétnu, judo a golf mají děti velký zájem. Kroužek hry na flétnu vede dlouholetá členka hudebního souboru „Kejklířky“ Mgr. Marcela Knoblochová. Sportovní kroužek juda vede Mgr. Tomáš Müller, člen Judo Clubu Liberec. Se základy golfu děti seznamuje Mgr. Gabriela Vietzová. Děti jsou spokojené, aktivní a dobře se baví.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Strana: 1 <<... | 25 | 26 | 27 | ...>> 31

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.