Aktuality z Liberecké jazykové školky
(Strana 18)

Hra na flétnu

Hudební kroužek pod vedením Mgr. Katky Hujerové, členky flétnového souboru Kejklířky. Krtek pomáhá dětem, jak správně dýchat. Děti se  seznamují s částmi flétny a jejím držením, zpívají, hrají různé hry se zvuky, zkouší tvořit první tóny a postupně se učí hrát i jednoduché písničky. Baví se při rytmických a hudebně – pohybových hrách a při hře na rytmické nástroje.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Vánoční keramika v atelieru „Vočko“

Do keramického atelieru se děti vždy velmi těší. Tentokrát tvořily  vánoční rybu a betlém.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

PF 2013

Vážení rodiče, přejeme Vám za celý tým Liberecké jazykové školky úspěšné vkročení do nového roku.

Vánoční besídka

Při vánoční besídce jsme se pobavili 20. prosince a společně jsme si zahráli a zazpívali koledy.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Mikuláš

Mikuláš, anděl a čert děti navštívili 5. prosince. Slíbili jim, že za  rok  přijdou zase.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva ZŠ Husova s rozšířenou výukou jazyků

Naši budoucí prvňáčci byli pozváni do 3. třídy na předvánoční angličtinu spojenou s matematikou a na hodinu tělesné výchovy. Angličtina s rodilým mluvčím Peterem se jim velmi líbila a do pohybových činností v tělocvičně se spolu s paní Mgr. Štěpánovou a dětmi aktivně zapojili. Setkali jsme se také s dětmi, které v minulosti absolvovaly Libereckou jazykovou školku. Děkujeme.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Video návštěva u dětí v Keni

Moderní technologie v podobě interaktivní tabule umožnila 29.října našim dětem on-line propojení po internetu a komunikaci naživo s dětmi z Afriky. Byla to již druhá video – návštěva v rámci Cestovatelského programu Liberecké jazykové školky. Setkali jsme se tímto způsobem po třech měsících s našimi bývalými učitelkami angličtiny a rodilými mluvčími z Kanady a Velké Britanie, Katrinou Harrison a Lisou Masters, které v naší školce působily minulé dva školní roky. V současné době se věnují dětem v Keni. Společné setkání s nimi a s dětmi z jiného kontinentu bylo pro nás všechny velmi pěkným a zajímavým zážitkem. "Thank you very much Katrina and Lisa".

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Horská služba a záchranka ve školce – spolupráce s rodinou

O zimním sportování, o nebezpečí v horách a o záchranářské práci si s dětmi povídal 22. a 27. listopadu Luboš Molnár, člen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a Horské služby ČR. Děti se zájmem naslouchaly poutavému vyprávění, praktickým radám a zkušenostem, hrály si na záchranáře i horolezce. Obě podnětná setkání děti velmi zaujala. Děkujeme.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva ZŠ Doctrina Na Perštýně

S budoucími prvňáčky jsme se vypravili 12. listopadu na ZŠ Doctrinu. Provázel nás opět ředitel školy Mgr. Paclt. Školáci, mezi nimiž bylo také několik absolventů naší školky, dětem na uvítanou připravili pěkný program i v angličtině.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Halloween

Halloweenská atmosféra ve školce byla tradičně plná pohody a činností. Aktivně se do nich zapojili spolu s dětmi i rodiče, a také starší děti, které v minulosti absolvovaly Libereckou jazykovou školku. 

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Strana: 1 <<... | 18 | 19 | 20 | ...>> 31

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.