Galerie
(Strana 23)

Návštěva ZŠ Husova s rozšířenou výukou jazyků

V úterý 11.1. se naši budoucí prvňáčci podívali do ZŠ Husova. Účastnili se česko – anglického vyučování pod vedením Mgr. Petry Štočkové a rodilé mluvčí Candice Edney. Z celkové atmosféry ve třídě byla velmi dobře patrna návaznost angličtiny v MŠ na ZŠ. Bylo pro nás také velmi milé setkat se znovu s bývalými kamarády, kteří dříve naši česko – anglickou školku navštěvovali. Při prohlídce ZŠ jsme navštívili také chemickou laboratoř, kde byl dětem předveden dokonce i chemický pokus. To byl pro ně velký zážitek. Dopoledne v ZŠ Husova bylo plné pohody, aktivit a nových zkušeností. Děkujeme za milé přijetí ředitelce školy Mgr. Blance Reindlové, všem pedagogům, družině a žákům školy, kteří naše budoucí prvňáčky během dopoledne provázeli.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva na ZŠ DOCTRINA Na Perštýně

Dne 16. listopadu jsme s našimi budoucími prvňáčky navštívili ZŠ DOCTRINA Na Perštýně. Provázel nás pan ředitel Mgr. Paclt. V 1. třídě se děti setkaly se svými bývalými spolužáky ze školky. Paní Mgr. Křivancová s nimi připravila na přivítanou zajímavý program a pak se prvňáčci věnovali svým kamarádům ve skupinkách. Děti se také seznámily s paní učitelkou Mgr. Krpačovou, která by je měla příští školní rok provázet první třídou. Děkujeme za milé přijetí.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Halloween 2010

Oslava Halloweenu má v naší česko-anglické školce již několikaletou tradici. Tentokrát se do programu za spoluúčasti rodičů zapojil i Steve Watts (GB), Lisa Masters (GB) a Katrina Harrison (Canada). Děti si užily spoustu zábavy, zapojily se do různých činností a spolu s rodiči se zaposlouchaly do strašidelné pohádky v anglickém podání Lisy a Katriny.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Podzim venku a podzimní vyrábění

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Tělocvična

Pravidelná návštěva tělocvičny jednou týdně přináší dětem prostor pro rozvoj pohybových dovedností, spoustu možností užít si rozmanitých her a zábavy i v angličtině, získávat nové všestranné zkušenosti a odhadnout také svoje možnosti.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Kroužky v naší školce

O hru na flétnu, judo a golf mají děti velký zájem. Kroužek hry na flétnu vede dlouholetá členka hudebního souboru „Kejklířky“ Mgr. Marcela Knoblochová. Sportovní kroužek juda vede Mgr. Tomáš Müller, člen Judo Clubu Liberec. Se základy golfu děti seznamuje Mgr. Gabriela Vietzová. Děti jsou spokojené, aktivní a dobře se baví.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Kouzelník ve školce

Dne 5. října nás opět navštívil kouzelník Waldini se svým představením.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Iceland Day

Také v novém školním roce pokračujeme v cestování po zajímavých zemích prostřednictvím našeho "Cestovatelského programu". Jako první k nám tento rok zavítala návštěva z Islandu. Kamarádi Rùnar a Sævar nám povyprávěli o jejich rodné zemi, zatancovali jsme si, ochutnali tamní speciality - sušené ryby a řasy. Děti si také vyzkoušely psát runovým písmem.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Začátek školního roku 2010/2011

Máme za sebou první měsíc v novém školním roce 2010-2011. Všechny děti obou tříd naší školky se zapojily do česko-anglického vzdělávání a bez problémů se adaptovaly na režim a prostředí MŠ. Od měsíce října začínáme s řadou kroužků, které mohou děti v průběhu roku navštěvovat. Kromě kroužku hry na flétnu a juda začínáme s kroužkem golfu.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva Michala z Kouzelné školky

V pátek 23. července proběhlo na zahradě naší školky úžasné představení. Hostem zábavného a slavnostního odpoledne byl Michal z "Kouzelné školky". Návštěva Michala Nesvadby byla pro děti, jejich sourozence i rodiče příjemným překvapením, prožitkem a hezkou tečkou za uplynulým školním rokem.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Strana: 1 <<... | 23 | 24 | 25 | ...>> 28

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.