Galerie
(Strana 21)

Pošta z Indie

V listopadu do naší školky zavítala pošta z Indie. Liberecká jazyková školka pokračuje v kontaktu s indickou školkou z Bombaje. Děti si navzájem vyměňují obrázky a fotografie z prostředí obou zemí. Thanks Katrina, Kane and Kids!

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Liberecká záchranka ve školce

22.11. znovu navštívil Libereckou jazykovou školku pan Lubomír Molnár, který pracuje jako záchranář ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje. Děti se dozvěděly, jak se mají správně chovat jsou-li ohroženy nebo jsou svědky nebezpečí, které ohrožuje život člověka. Vyzkoušely si, jak telefonovat se záchrankou na čísle 155 a zahrály si také na záchranáře. Ve skupinkách se zapojovaly do praktických činností, při nichž zachraňovaly svoje kamarády. Děkujeme panu Molnárovi za jeho čas a velice zajímavou akci pro děti.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Horská služba ve školce

7.11. se v naší školce uskutečnilo velmi zajímavé setkání s panem Lubomírem Molnárem, členem Horské služby ČR v Rokytnici nad Jizerou. Prostřednictvím poutavého vyprávění a interaktivní tabule nás seznamoval s posláním Horské služby. Děti si vyzkoušely speciální vybavení, které Horská služba využívá. Pozorovaly, naslouchaly, hledaly v lavinách a zkoušely si dávat první pomoc. Byly programem besedy velmi zaujaty. Děkujeme panu Molnárovi za skvělou spolupráci se školkou.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva ZŠ DOCTRINA

V pátek 11.11. jsme s budoucími prvňáčky navštívili ZŠ DOCTRINA Na Perštýně. Nejprve jsme se podívali do 1. třídy. Zde proběhlo milé setkání s našimi kamarády, bývalými absolventy Liberecké jazykové školky. Navštívili jsme také školní družinu a 4. třídu. Zde proběhlo krátké vystoupení dětí v angličtině a pak společné vyrábění lodiček, které si děti odnesly domů. Děkujeme za pozvání řediteli školy Mgr. Pacltovi, který nás provázel a paním učitelkám Mgr. Krpačové a Mgr. Erbenové za milé přijetí v obou třídách.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Halloween

Halloween jsme si ve školce prožili 31.10. Děti si během připraveného programu vyzkoušely různé zábavné činnosti a nechyběla samozřejmě ani strašidelná pohádka v angličtině v podání Lisy Masters a Katriny Harrison. Ve školce byla již tradiční halloweenská atmosféra a sdílelo ji spolu s námi i několik letošních prvňáčků s rodiči.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Změny na zahradě školky

V měsíci říjnu bylo vylepšeno zázemí pro děti na školní zahradě. Tomovy parky se k radosti dětí rozšířily o Noemovu archu.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva útulku pro opuštěná zvířata

V pátek 14. října jsme navštívili útulek pro opuštěná zvířata v Liberci - Růžodole.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Video návštěva u dětí v Indii

Moderní technologie v podobě interaktivní tabule umožnila našim dětem v Liberecké jazykové školce on-line propojení po internetu s dětmi z indické mateřské školy Saki Naka v Bombaji. Komunikaci naživo mezi oběma školkami zajišťovali Katrina Harrison a Kane Ryan, který v Saki Naka pracuje v programu „Dirty Wall Project“. Tento projekt napomáhá postarat se o vzdělávání, zdravý životní styl a společenský rozvoj dětí v Saki Naka Slum. Společná chvíle byla pro děti navzájem krásným zážitkem. Byla naplněna vzájemným povídáním, zpíváním a báječnou atmosférou. Jedni zpívali pro druhé a naopak. Naprosto nepřipravovaným souzněním pak byla společná písnička "Twinkle, twinkle little star". Interaktivní setkání umožnilo dětem v obou zemích procvičit si angličtinu a zároveň nahlédnout do jiného kulturního prostředí. "Thank you very much Katrina and Kane".

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Školní rok 2011/12

Liberecká jazyková školka zahájila již šestý školní rok. Česko – anglický pedagogický tým působí ve stejném složení jako loni, včetně rodilých mluvčích. Lisa Masters z Anglie a Katrina Harrison z Kanady vzdělávají děti v angličtině každodenně a účastní se spolu s českými pedagogy veškerého dění ve školce.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Keramika - letní vyrábění

V červenci děti navštívily „Atelier Vočko“. Seznamovaly se s prací s hlínou a vytvářely vlastní výrobky. Tvořivá činnost, pod vedením Báry Vočkové, je velmi zaujala a těšila.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Strana: 1 <<... | 21 | 22 | 23 | ...>> 29

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.