Galerie
(Strana 19)

Ukázková hodina angličtiny – spolupráce s MŠ Jablůňka

Do společné hodiny angličtiny, pod vedením rodilé mluvčí Lisy Masters, jsme 5. června pozvali děti ze sousední MŠ Jablůňka.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Výlet do přírody a spaní ve školce

Odpoledne jsme s budoucími prvňáčky vyrazili k Javorníku. Po výletě následoval slavnostní večer a tečkou za celým dnem bylo spaní ve školce.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Pirátský den 7. června

Dnešní den byl ve školce plný zážitků. Pirátská hra byla zábavná a napínavá. Na závěr vyvrcholila úspěšným nalezením pokladu.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

1. červen - MDD

Dětem k svátku tentokrát zahrálo Divadlo Krtek. Inspirativní představení s názvem Cirkus plný pohádek bylo nápadité a zábavné. Všem dětem se velmi líbilo.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Policie ČR a BESIP

Velmi zajímavý program pro děti připravila na 31. květen Policie ČR ve spolupráci s BESIP. Děti se dozvěděly mnoho důležitých informací týkajících se dopravní výchovy a bezpečného chování. Vyzkoušely si mimo jiné i jak mají správně a bezpečně cestovat s rodiči v autě, byť jen na minimální vzdálenost. Samozřejmě si také zahrály na policii. Děkujeme.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Pohádkový les

Do Pohádkového lesa nás 29. května pozvala sousední MŠ Jablůňka. Akci pro děti z obou školek měla velmi pěkně připravenu. Za krásného počasí se děti setkávaly s pohádkovými bytostmi a plnily různé úkoly.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Divadlo ve školce

V dubnu k nám zavítalo Divadélko Karla Čapka z Hradce Králové s představením: „Jak Honza přešel na červenou“.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Den matek

Vystoupení dětí v obou třídách probíhalo jako vždy v rodném jazyce i v angličtině. Do pestrého programu plného písniček a tanečků se na závěr zapojili i rodiče a prarodiče.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Zábavná angličtina se Stevem a Maggie

V dubnu děti ve školce znovu navštívil Steve Watts i se svou kamarádkou Maggie.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Velikonoční workshop

Před svátky jsme se spolu s rodiči a dětmi setkali při velikonoční hře na zahradě. Všichni se zapojili do společného vyrábění. K tvořivému odpoledni přispělo také milé setkání se staršími kamarády a rodiči, kteří v minulosti Libereckou jazykovou školku navštěvovali.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Strana: 1 <<... | 19 | 20 | 21 | ...>> 29

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.