Galerie
(Strana 17)

1. červen - MDD

Dětem k svátku tentokrát zahrálo Divadlo Krtek. Inspirativní představení s názvem Cirkus plný pohádek bylo nápadité a zábavné. Všem dětem se velmi líbilo.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Policie ČR a BESIP

Velmi zajímavý program pro děti připravila na 31. květen Policie ČR ve spolupráci s BESIP. Děti se dozvěděly mnoho důležitých informací týkajících se dopravní výchovy a bezpečného chování. Vyzkoušely si mimo jiné i jak mají správně a bezpečně cestovat s rodiči v autě, byť jen na minimální vzdálenost. Samozřejmě si také zahrály na policii. Děkujeme.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Pohádkový les

Do Pohádkového lesa nás 29. května pozvala sousední MŠ Jablůňka. Akci pro děti z obou školek měla velmi pěkně připravenu. Za krásného počasí se děti setkávaly s pohádkovými bytostmi a plnily různé úkoly.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Divadlo ve školce

V dubnu k nám zavítalo Divadélko Karla Čapka z Hradce Králové s představením: „Jak Honza přešel na červenou“.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Den matek

Vystoupení dětí v obou třídách probíhalo jako vždy v rodném jazyce i v angličtině. Do pestrého programu plného písniček a tanečků se na závěr zapojili i rodiče a prarodiče.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Zábavná angličtina se Stevem a Maggie

V dubnu děti ve školce znovu navštívil Steve Watts i se svou kamarádkou Maggie.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Velikonoční workshop

Před svátky jsme se spolu s rodiči a dětmi setkali při velikonoční hře na zahradě. Všichni se zapojili do společného vyrábění. K tvořivému odpoledni přispělo také milé setkání se staršími kamarády a rodiči, kteří v minulosti Libereckou jazykovou školku navštěvovali.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Velikonoční keramika v atelieru „Vočko“

Děti si před svátky vytvořily z hlíny velikonoční zajíce. Každý byl naprosto jiný, originální. Ze svého výrobku měly velkou radost.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Pohádkový karneval 8. března

„Karneval je prima den, všechny masky honem sem. Nudo, zůstaň za plotem, dneska máme masek den“.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Sportovní soutěž na tenisových kurtech LTK - finále

Finále „O nejtalentovanější školku“ se konalo 15. března. Družstvo dětí z naší školky zvítězilo ze šesti libereckých školek již podruhé.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Strana: 1 <<... | 17 | 18 | 19 | ...>> 27

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.