Galerie
(Strana 16)

Tělocvična

Pravidelně jednou týdně, za aktivní účasti rodilých mluvčích, využíváme k pohybovým činnostem tělocvičnu Střední školy strojní, stavební a dopravní v Pavlovicích. Děti si při pohybu zároveň přirozenou cestou procvičují i angličtinu.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Tanečky

Taneční kroužek pod vedením Ing. Katky Štěpánkové z Taktu Liberec.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Judo

Sportovní kroužek plný pohybových činností pod vedením Mgr. Tomáše Müllera z Judoclubu Liberec. Děti hrají různé pohybové hry, procvičují si celkovou obratnost, rychlost, pohotovost a také disciplinovanost.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Hra na flétnu

Hudební kroužek pod vedením Mgr. Katky Hujerové, členky flétnového souboru Kejklířky. Krtek pomáhá dětem, jak správně dýchat. Děti se  seznamují s částmi flétny a jejím držením, zpívají, hrají různé hry se zvuky, zkouší tvořit první tóny a postupně se učí hrát i jednoduché písničky. Baví se při rytmických a hudebně – pohybových hrách a při hře na rytmické nástroje.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Vánoční keramika v atelieru „Vočko“

Do keramického atelieru se děti vždy velmi těší. Tentokrát tvořily  vánoční rybu a betlém.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

PF 2013

Vážení rodiče, přejeme Vám za celý tým Liberecké jazykové školky úspěšné vkročení do nového roku.

Vánoční besídka

Při vánoční besídce jsme se pobavili 20. prosince a společně jsme si zahráli a zazpívali koledy.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Mikuláš

Mikuláš, anděl a čert děti navštívili 5. prosince. Slíbili jim, že za  rok  přijdou zase.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Návštěva ZŠ Husova s rozšířenou výukou jazyků

Naši budoucí prvňáčci byli pozváni do 3. třídy na předvánoční angličtinu spojenou s matematikou a na hodinu tělesné výchovy. Angličtina s rodilým mluvčím Peterem se jim velmi líbila a do pohybových činností v tělocvičně se spolu s paní Mgr. Štěpánovou a dětmi aktivně zapojili. Setkali jsme se také s dětmi, které v minulosti absolvovaly Libereckou jazykovou školku. Děkujeme.

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Video návštěva u dětí v Keni

Moderní technologie v podobě interaktivní tabule umožnila 29.října našim dětem on-line propojení po internetu a komunikaci naživo s dětmi z Afriky. Byla to již druhá video – návštěva v rámci Cestovatelského programu Liberecké jazykové školky. Setkali jsme se tímto způsobem po třech měsících s našimi bývalými učitelkami angličtiny a rodilými mluvčími z Kanady a Velké Britanie, Katrinou Harrison a Lisou Masters, které v naší školce působily minulé dva školní roky. V současné době se věnují dětem v Keni. Společné setkání s nimi a s dětmi z jiného kontinentu bylo pro nás všechny velmi pěkným a zajímavým zážitkem. "Thank you very much Katrina and Lisa".

Článek obsahuje připojená média:fotogalerie

Strana: 1 <<... | 16 | 17 | 18 | ...>> 28

Naši partneři:


Vyhledávání:

Liberecká jazyková školka - angličtina pro děti v Liberci 

Vítáme vás v dvojjazyčné anglicko-české jazykové školce 
© Mateřská škola - Liberecká jazyková školka o.p.s.